Ouderwerking

De Sch’Ouders en de Vriendenkring van De Schans

Een school is meer dan taal, rekenen, taken en toetsen studeren. Het is ook een omgeving waar je mensen kan leren kennen en waar je samen “school kan maken”.
Wil je laten horen wat jij van de school verwacht?

Wil je weten wat de school van ouders verwacht?

Wil je graag meer betrokken worden bij de schoolwerking?

Wil je een handje toesteken op school?

Heb je vragen of opmerkingen over het schoolgebeuren?

Heb je ideeën voor activiteiten op school?
We streven naar een ouderwerking waar iedereen constructief meewerkt aan een goede leer- en leefomgeving voor onze leerlingen.

Help jij ook mee van onze school een nog betere school te maken?

De Sch’Ouders (Schansouders)

Voor meer actieve inzet zoals vb. de organisatie en uitwerking van het Rode Neuzenproject, ondersteuning bij de vlaaienslag, hulp bij het schoolfeest, … treedt de oudergroep De Sch’Ouders in werking. Zij helpen mee bij de acties die zowel onze leerlingen sociaal engagement bijbrengen als bij de broodnodige acties die zorgen voor wat geld in het laatje om grote projecten zoals het vernieuwen van een speelplaats, digitale uitbreiding, … mogelijk te maken.

Elke helpende hand bij de Sch’Ouders is welkom, hoe klein ook: helpen op een feest, activiteit of open deur, we zoeken leesouders, zwemouders, meetouders, helpende handen bij sommige klasactiviteiten en veel meer…

De Sch’Ouders houden op regelmatige tijdstippen een vergadering. Er wordt steeds met een positieve en constructieve insteek gewerkt. De vergaderingen zijn dan ook geen zeur- of zaaguurtje, wel een geëngageerde samenkomst.

Voor een vraag over de pedagogische werking, een klein of minder klein probleem kan u steeds terecht bij de directeur, een leerkracht of de voorzitter.

De voorzitter van de Sch’Ouders is Kelly Vanderhaegen.

De Vriendenkring

De financiën (aankopen, inkomsten, keuze van de projecten) worden beheerd door de Vriendenkring en werkt nauw samen met het schoolteam.
De Vriendenkring is een vzw, heeft een boekhouding, verzekering (ook aansprakelijkheid) en heeft ook een algemene vergadering met een begroting en jaarverslag. Als u houdt van cijfertjes en andere officiële zaken, bent u welkom als lid van de Raad van Bestuur van de Vriendenkring. Zo’n officieel orgaan is absoluut noodzakelijk, alles gebeurt hier bovendien open en transparant. Op deze manier zijn we ook met al onze verplichtingen meer dan in orde.

De Vriendenkring betaalt héél veel schoolse extra’s en is zeker onze beste sponsor.

De voorzitter van de Vriendenkring is Danny Van Beeumen.

Pedagogische zaken zoals leermethodes, het schoolreglement, nieuwe initiatieven, projecten en schooluitstappen worden in de Schoolraad (zie rubriek Schoolraad) besproken. Ook vragen van ouders worden hier beantwoord en samen zoeken we naar oplossingen voor bepaalde situaties.

Tot binnenkort in de ouderwerking?