Ouderwerking

De Sch’Ouders (Schansouders)

Een school is meer dan taal, rekenen, taken en toetsen. Het is ook een omgeving waar je mensen kan leren kennen en waar je samen ‘school kan maken’.

Wil je laten horen wat je van de school verwacht? Of wil je weten wat de school van de ouders verwacht? Wil je graag meer betrokken worden bij de schoolwerking of een handje toesteken op school? Heb je ideeën voor activiteiten op school of voor leuke inzamelacties? Kortom, help je graag mee om van onze school een nog betere school te maken?

Wij streven naar een ouderwerking waar iedereen constructief meewerkt aan een goede leer -en leefomgeving voor onze leerlingen. En om die reden en nog veel meer kwamen de Sch’Ouders (Schans-ouders) tot leven!

Ouderwerking De Sch’Ouders is meer dan een actiegroep. Langs de ene kant organiseren we samen met het schoolteam en/of de leerlingen activiteiten, we zamelen via allerlei acties geld in ten voordele van onze school en we helpen het schoolteam bij evenementen die op De Schans worden georganiseerd. Anderzijds zijn we de beheerders van alle extra fondsen (aankopen, inkomsten, keuze van de projecten, uitgaven,…) die oa. via inzamel -of verkoopsacties worden opgehaald. Dit steeds in nauwe samenwerking en overleg met het schoolteam.

De Sch’Ouders betalen heel veel extra’s voor onze leerlingen en zijn daarmee onze grootste sponsor. Zij brengen het extra centje in het laatje dat we nodig hebben voor grote en kleine projecten, zoals oa. het vernieuwen van de speelplaats, nieuwe speeltuigen, digitale uitbreiding, zwemlessen voor de leerlingen en ga zo maar verder.

Ben je bezige bij en wil je je actief inzetten bij projecten zoals de Vlaaienslag, het schoolfeest, de kerstmarkt,… Of ben je een creatieve geest met veel leuke ideeën voor inzamelacties en projecten? Of ben je eerder goed met cijfertjes en budgetten? Iedereen is welkom bij de Sch’Ouders, elke helpende hand, hoe klein ook.

Ouderwerking de Sch’Ouders is een vzw, een officieel orgaan met rechten en plichten , wat ook absoluut noodzakelijk is. Alles gebeurt open en transparant en op die manier is onze ouderwerking met alle officiële zaken in orde. Gedurende het jaar worden meermaals constructieve vergaderingen georganiseerd waarop iedere ouder welkom is.

Ben je overtuigd? Heb je zin om met ons mee te doen? Wij hopen je heel spoedig te mogen verwelkomen bij onze ouderwerking! Tot snel!

Kelly Vanderhaegen (voorzitter) schouders@deschans-kontich.be