Praktische info

schooluren

Onze school is elke dag open van 7u30 tot 18u00.

De lessen starten om 8u45, de middagpauze loopt van 12u20 tot 13u35 en de lessen eindigen om 15u15, woensdag om 12u20.

voor- en naschoolse opvang

Opvang vroege vogels (tussen 7u00 en 7u30) bij Kokon.

Om de kinderen voor- en naschools op te vangen, is dagelijks (ook ’s woensdags) van 7u30 tot 18u00 een gekwalificeerde begeleider aanwezig.
De kinderen van de lagere school kunnen tijdens een half uur studie het huiswerk maken.

tarieven
Voorbewaking : gratis vanaf 8u00 / te betalen tussen 7u30 en 8u00 : 0,75 euro per begonnen half uur.
Nabewaking : gratis tot 15u30, op woensdag tot 12u35.
Na bovenvermelde uren steeds 0,75 euro per begonnen half uur.
Indien meerdere kinderen van eenzelfde gezin, met hetzelfde thuisadres, deelnemen aan de voor- of nabewaking, dan is deze vanaf het derde kind gratis.

communicatie ouders

Van zodra uw kind naar De Schans gaat, verloopt de communicatie digitaal via het platform Smartschool.