Antipestbeleid

Pestproblemen komen voor in alle scholen. Het leren omgaan met elkaar is een groeiproces voor kinderen. Conflicten horen daarbij. We willen kinderen hierin weerbaar maken.

In het 5de en 6de leerjaar krijgt het veilig en verantwoord omgaan met sociale media extra aandacht.

Bekijk in onze folder antipestbeleid De Schans hoe dit concreet wordt aangepakt vanaf de kleuterschool.

antipestbeleid