Zorgwerking kleuters

Wij zijn een school die “zorg voor elk kind” hoog in het vaandel draagt. Al onze kinderen moeten elke dag weer graag naar school komen. We streven er ook naar om voor alle leerlingen te zorgen. Elk kind is immers uniek en verdient een individuele en unieke aanpak. Een kind dat gelukkig is, komt gemakkelijker tot leren.

Op de klasvloer gebeurt heel veel door de klasleerkracht zelf. Het leerlingvolgsysteem is voor het team een hulpmiddel om het zorgbeleid vorm te geven. Op die manier kunnen we sneller kinderen opsporen die extra zorg en onderwijs op maat nodig hebben. Het leerproces, het gedrag en de socio-emotionele ontwikkeling worden op vaste tijdstippen geobserveerd.

De zorgleerkracht ondersteunt waar nodig en oefent gericht met enkele kinderen. De zorguren worden in de praktijk aangewend op drie niveau’s: school-, leerkracht-, en leerlingenniveau. Daarnaast kunnen we ook rekenen op ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk, medewerkers van het CLB en externe therapeuten.

De observaties van de leerkrachten zijn een leidraad om de evolutie van het kind te bespreken tijdens het oudercontact. Oudercontacten worden vier keer per jaar georganiseerd.

Meer informatie over de zorgvisie kan u terugvinden in de infobrochure en het schoolreglement. Voor specifieke vragen over onze zorgaanpak kan u ook terecht bij de zorgcoördinator of de directeur.